Ukhwah Islamiyyah

Jumaat, 3 Januari 2014

IMAM NAWAWI Mengkritik Pemerintah


Adakah Imam Nawawi seorang Bugha seperti kenyataan seorang.......

Imam Nawawi antara Ulama Ahli Sunnah yang berani menegur Sultan Zahir Baibras. Beliau pernah menegur Raja Zahir untuk tidak mengambil harta Rakyat bagi membantu kerajaan menangani masalah kewangan Negara pada masa itu sekalipun harta Baitul mal sudah mulai kekurangan bagi membeli alat-alat peperangan untuk menghadapi musuh iaitu tentera TARTAR. Manakala Para ulama negeri Syam memberi fatwa boleh mewajibkan pungutan terhadap rakyat untuk membantu Sultan dan tentara dalam memerangi musuh dan untuk mengatasi kekurangan yang diperlukan. Fatwa membolehkan harta rakyat di ambil dengan jalan wajib dengan alasan kepentingan dan keperluan.

Pada ketika itu Imam Nawawi tidak ada dalam mesyuarat tersebut lalu Sulthan bertanya, Masih adakah Ulama yang tidak Hadir dalam mesyuarat ini, maka berkata mereka itu “Ya. Iaitu Syeikh Muhyiddin An-Nawwai.” Kemudian beliau diminta hadir dan beliau pun datang. Sultan berkata kepadanya: “Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain!” Tapi Syeikh itu tidak bersedia. Sultan menanyakan apa alasan penolakannya. Syeikh itu berkata: “Saya mengetahui bahwa dahulu Sultan adalah hamba sahaya dari Amir Bunduqdar, anda tak mempunyai apa-apa, lalu Allah memberikan kekayaan dan dijadikannya Raja, saya mendengar anda memiliki 1000 orang hamba, setiap hamba memiliki pakaian kebesaran dari emas, dan anda pun memiliki 200 orang jariyah, setiap jariyah mempunyai perhiasan, apabila anda telah nafkahkan itu semua dan hamba-hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai pengganti pakaian indah itu, begitu pula jariyah-jariyah itu hanya memakai pakaian-pakaian saja tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat.

Sultan Zahir pun marah atas kata-kata Syekh itu dan ia berkata: “Keluarlah dari negeriku Damaskus! Syekh itu menjawab: “Saya taati perintah Sultan.” Dan pergilah beliau ke Nawa.

Para ahli fiqh berkata kepada Sultan, beliau itu adalah ulama besar, rakan kami dan ikutan orang. Lalu Syeikh itu diminta kembali ke Damaskus, tetapi beliau menolak dan berkata: “Saya tak akan masuk ke Damaskus selagi Dhahir ada di sana.” Sebulan kemudian Sultan pun mati.

Di antara tulisannya yang ditujukan kepada Sultan Zahir Baibras yang berisi nasihat mengatakan dengan jelas apa yang dikehendaki hukum syara’. Ia berkata: “Tidak halal memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul maal masih ada uang atau perhiasan, tanah atau ladang yang dapat dijual, atau hal-hal selainnya.” 

Sebegitu tinggi contoh tentang teguhnya ulama Ahli Sunnah yang sebenar dalam menegakkan kebenaran Islam walau di hadapan penguasa yang ditakuti oleh banyak orang. Keteguhan ulama yang seperti itulah sebenarnya yang pantas diteladani, dan sangat diharapkan di setiap masa. Imam Nawawi wafat pada 676 H, Dia telah memeragakan dengan indah:" Jihad yang paling utama adalah kalimat haq yang diucapkan pada raja (penguasa) yang zalim"(HR Abu Dawud & Tirmidzi).

Wallahuaalam....

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...