Ukhwah Islamiyyah

Ahad, 27 Oktober 2013

Undang-undang Hanya Layak Datang Daripada Allah Bukan Manusia


Rasulullah s.a.w bersabda:
"Al-Islamu ya'lu wa laa yu'la 'alaihi"
Islam itu tinggi dan tiada yang dapat menandingi ketinggiannya 

Mengiktiraf Perlembagaan Negara yang tidak menjadikan Al-quran dan As-sunnah sebagai sumber melainkan bersumber dari benak Suruhanjaya Reid yang dianggotai oleh:

1. Lord William Reid
2. Sir Ivor jennings
3. Justice Abdul Hamid of Pakistan
4. Sir William McKell (Australia)
5. Hakim B. Malik of India

Suruhanjaya Reid merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang ditubuhkan pada Mac 1956 dan berperanan merangka Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada Britain pada 31 Ogos 1957. Suruhanjaya ini telah dinamakan sempena nama pengerusinya iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, Lord William Reid. 

Apa yang pasti berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia samalah seperti menyembah manusia yang membuat undang-undang tersebut kerana Allah swt berfirman:

"Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah (menyembah) kepada-Ku."
(Surah az-Zariyat: ayat 56). 

Para ulama' muktabar telah menghuraikan pengertian ibadah itu dengan panjang lebar yang mana perkataan ibadah ada kesempurnaannya dan mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak semata-mata terhad kepada fardhu solah, puasa, zakat dan haji semata-mata, bahkan tugas untuk tunduk dan patuh pada perintah dan larangan Allah. Seseorang dikatakan menyembah Allah tidak sebatas rukuk dan sujud bahkan ketika mentaati hukum yang diperintahkan Allah swt.

Hal ini diperteguhkan lagi dengan firman Allah didalam Surah al-Nisa’ ayat 59:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan juga kepada Ulil Amri (Orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah (al-Qur’an) dan (sunnah) RasulNYa jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya”.

Ada dua perkara yang sangat penting dari ayat di atas iaitu tuntutan membangunkan sebuah Pemerintahan Islam iaitu khilafah. Ibn Kathir, seorang ulama tafsir yang muktabar menyatakan ayat ini diturunkan kepada para pemimpin yang berkuasa agar mereka menunaikan kewajiban dengan adil dan amanah. Al-Alusi seorang lagi ahli tafsir muktabar menerangkan tentang amanah, iaitu amanah yang merangkumi hak terhadap Allah dan hak terhadap sesama makhluk. Manakala Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, Al-Barra’, Ibn ‘Azib dan majoriti ulama menyatakan berdasarkan ayat-ayat ini, para pemimpin wajib melaksanakan kewajipan agama dan syariat. Jika dicermati secara teliti dan jernih Uli Amri (pemimpin) yang hanya wajib ditaati adalah pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Undang-undang hanya layak datang daripada Allah bukan dari manusia. 

Firman Allah: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. al-Maidah :50)

Lemahnya Undang-undang Ciptaan Manusia.

1. Tidak dapat mendidik jiwa.
2. Mudah untuk melepaskan diri.
3. Boleh ditafsirkan dengan kehendak nafsu manusia.
4. Tiada kekuatan sendiri ( berpaut dengan kekuatan kuasa pemerintah ) 

Wahai Pentadbir Negara

Kegagalan undang-undang ciptaan manusia untuk membendung jenayah manusia sepatutunya menjadi bukti betapa lemahnya manusia dan betapa manusia memerlukan undang-undang jenayah islam bagi menangani masalah jenayah yang semakin meruncing dari hari ke hari. Telah terbukti kegagalan formula yang diciptakan manusia dalam membenteras jenayah. Justeru, apa salahnya jika kita mencuba formula yang disediakan oleh islam untuk menjamin keharmonian dan keamanan dalam masyarakat..

Manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang berperanan menjadi hamba Allah dengan melaksanakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Oleh sebab itu, mereka wajib melaksanakan hukum yang terdapat dalam AL-QURAN dan SUNNAH tanpa ragu-ragu, apatah lagi lagi mempersoalkan kesesuaian mengikut peredaran zaman. Allah sebagai pencipta lebih mengetahui perkara yang terbaik untuk manusia di dunia. 

Al-Quran telah menggariskan beberapa panduan untuk dipatuhi dan ditaati, bukan untuk diingkari. Perundangan Islam adalah satu bentuk perundangan yang bersifat 'ubudiyyah' (perhambaan), lantaran pelaksanaannya merupakan ibadah kepada Allah.

Kekuatan seseorang terhadap agama bergantung kepada tunjang akidah.

Allah telah berfirman, "Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut menurut jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertaqwa." (Surah Al-An'aam 6:153)

Orang yang menolak hukum hakam Allah ialah orang yang mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara (Nasrani) 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar". Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. ( Surah Al-Baqarah 2:120)

Daripada Abu Sa’id Al-Khudri r.a. berkata: Bahawasanya Rasulullah saw bersabda: “Kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka”. Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nashrani yang kau maksudkan?”. Nabi saw menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka”. (H.R. Muslim)

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...